Big Jumbo > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BIG JUMBO s.r.o. (IČ: 03240975), se sídlem Opava - Kateřinky, Zeyerova 1380/6 Opava, PSČ 745 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě.

Objednávání zboží

1. U osobní (personifikované) knihy je důležité přesné a bezchybné vyplnění personálií, které jsou k přípravě knihy potřebné (formulář v sekci – osobní kniha – titul). Za případné překlepy a gramatické chyby v personáliích (jména, město, věnování), které zapsal zákazník do objednávky, nakladatelství nenese odpovědnost. Vždy si proto, prosím, zkontrolujte vepsané údaje.
2. Po závazném potvrzení objednávky dostanete okamžitě na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, zpětné potvrzení o přijetí objednávky s ID číslem, které si důkladně uschovejte. Je potřebné k úhradě zboží převodním příkazem, v případě reklamace apod.
3. Zákazník zaplatí cenu za objednané zboží na účet nakladatelství Big Jumbo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena nakladatelství. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet nakladatelství, objednávka bude nakladatelstvím považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

Cena zboží

Všechny ceny (zboží i služeb) jsou uvedeny včetně příslušného DPH.

Úhrada zboží

1. Úhradu zboží lze provést převodním příkazem na běžný účet nakladatelství. Pokyny k platbě a číslo účtu obdržíte v emailu potvrzujícím Vaši objednávku.
2. Úhradu zboží lze provést přes platební bránu GoPay.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které nakladatelství Big Jumbo poskytne za smluvených podmínek, včetně podmínek uvedených v těchto VOP zákazníkovi, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za zboží na účet nakladatelství Big Jumbo. Od tohoto okamžiku běží čas potřebný k expedici požadovaného zboží.

Dodací lhůty a způsob dodání zboží

1. Tištěné knihy a CD zasíláme Českou poštou. Toto zboží expedujeme do 8 pracovních dnů po obdržení platby.
Nakladatelství neručí za opožděné doručení zboží zaviněné Českou poštou ani za opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. Viditelně poškozené zásilky (zdeformovaný balík, roztrhaný obal) nepřebírejte!
2. E-knihy jsou přístupné ke stažení nejpozději do 48 hodin po obdržení platby. Přihlašovací hesla jsou součástí emailu potvrzujícího objednávku.
3. Audio/mp3 jsou přístupné ke stažení ihned po obdržení platby. Přihlašovací hesla jsou součástí emailu potvrzujícího objednávku.

Reklamace zboží

Kupující může během 14 dnů od převzetí objednaného zboží, zboží reklamovat prodávajícímu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou. Reklamace bude po svém uplatnění nejpozději do 30 dnů vyřízena.

E – knihy, audia/mp3

1. Stažení elektronické knihy

Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.

2. Autorská práva, licence

a). Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak.
b). Kupující není oprávněn e-knihy z nakladatelství BIG JUMBO tisknout ani kopírovat a to ani její část.
c). Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
d). Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
e). Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.bigjumbo.cz se zavazuje, že nikdy neposkytne vaše osobní údaje třetí straně. Potřebné údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, telefon). Zpracování důvěrných dat probíhá v souladu se zákonem 101/200 Sb. na ochranu osobních údajů.
Vaše telefonní číslo a e-mail může být předán přepravci za účelem Vašeho kontaktování před předáním zboží.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20. září 2015. Prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

Práva duševního vlastnictví vztahujících se k webu.

© 2015 BIG JUMBO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele bijgumbo.czNapište nám

Máte-li dotaz nebo připomínku, napište nám.Váš email nezneužijeme

+420 603 235 304 info@bigjumbo.cz Online platby přes  height=

2015 - 2019 © BIG JUMBO s.r.o. Webdesign: Ladzo.cz | Alice Brůnová

facebook facebook